Język angielski
basienka1003
2017-09-23 21:44:35
Napisz ceny z j.angielskiego Ł 6.29
Odpowiedź
Iluś1233
2017-09-24 00:12:09

Six (pounds) twenty - nine (pence)

Dodaj swoją odpowiedź