Historia
Konto usunięte
2017-09-23 21:58:15
Zdanie 5. (1 pkt) Zjazd przedstawicieli dynastii Jagiellonów i cesarza Maksymiliana Habsburga odbył się w 1515 r. w: a. Krakowie b. Królewcu c. Pradze d. Wiedniu Zdanie 6. (1pkt) Urzędnikiem odpowiedzialnym z finanse państwa polskiego był: a. Marszałek b. Podskarbi c. Kanclerz d. Hetman Zadanie 7. (1pkt) Akt tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej uchwalono w 1573r. w wyniku ustaleń: a. Unii brzeskiej b. Ugody sandomierskiej c. Konfederacji warszawskiej d. Układu w Krewie
Odpowiedź
rey619
2017-09-23 23:37:06

Czkeja ..  skdnainidsidnsidsidnsidsidnsidns

Dodaj swoją odpowiedź