Historia
Maja1605
2017-09-23 22:39:15
Wymień postacie historyczne, których dotyczą podane opisy. Polski poeta renesansu, sekretarz w kancelarii królewskiej …………………………………………….. Jezuicki kaznodzieja, spowiednik Zygmunta III Wazy ……………………………………………………… Najbliższy współpracownik Stefana Batorego, założyciel Zamościa …………………………………………… Królewicz francuski, pierwszy elekcyjny król Rzeczypospolitej
Odpowiedź
sebx2x
2017-09-24 01:51:25

1) Jan Kochanowski 2) Piotr Skarga 3) Jan Zamoyski 4) Henryk Walezy

cinek7997
2017-09-24 01:52:40

Polski poeta renesansu - Jan Kochanowski Jezuicki kaznodzieja - Piotr Skarga Zalozyciel Zamoscia - Jan Zamojski Krolewicz francuski - Henryk Walezy

Dodaj swoją odpowiedź