Matematyka
Matejko98
2017-09-23 22:52:55
Oblicz pole pierścienia z okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie równobocznym o boku 8cm.
Odpowiedź
aamy
2017-09-24 05:29:49

promień okręgu opisanego na trójkacie równobocznym R=2h/3 a=8 cm h=a√3/2 h=8*√3/2 h=4√3 cm R=2*4√3/3 R=8√3/3 cm pole koła Po=πR² Po=π(8√3/3)² Po=64*3π/9 Po=64π/3 cm² promień r koła wpisanego w trójkąt równoboczny r=h/3 r=4√3/3 cm pole koła wpisanego Pw=(4√3/3)²π Pw=16*3π/9 Pw=16π/3 cm² pole pierścienia Pp=Po-Pw=64π/3 - 16π/3=48π/3=16π cm²

Dodaj swoją odpowiedź