Język angielski
weronik0407
2017-09-23 22:59:45
Przyporządkuj gatunki filmowe od jeden do ośmiu właściwości plakatom i ih wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi Następnie powtórz słowa. 1. action- D 2.animated cartoon-? 3.comedy-? 4.horror-? 5.musical-? 6.adventure-? 7.detective-? 8.science-fiction-? DAJE NAJ I POMOCY JUTRO TO ZDAJE
Odpowiedź
ola69
2017-09-24 03:57:14

1 - D 2 - F 3 - A 4 - H 5 - B 6 - G 7 - C 8 - E

bonia13
2017-09-24 03:58:29

1.D 2.F 3.A 4.H 5.B 6.G 7.C 8.E

Dodaj swoją odpowiedź