Matematyka
wirtualny
2017-09-24 00:14:55
Uzupełnij danymi z diagramu. Powierzchnia zasiewów w Polsce W Polsce jest około 12 400 tys. ha powierzchni gruntów ornych. Pod zasiew zbóż podstawowych, takich jak pszenica, żyto, jęczmień, owies i pszenżyto, przeznacza się 47% tych gruntów. Ze wszystkich zbóż największy obszar ziemi ornej, bo aż __%, zajmuje pszenica. Pozostałe uprawy to m. in. ziemniaki, buraki cukrowe oraz rzepak. Ziemniaki zajmują __ tys. ha ziemi ornej. Jest to __ razy więcej powierzchni niż ziemi przeznaczonej pod zasiew buraków cukrowych.
Odpowiedź
cysia16
2017-09-24 06:06:00

1. 57 % 2. 21 % 3. 1116 tys. ha 4. 3 razy więcej

Dodaj swoją odpowiedź