Religia
Be3oN
2017-09-24 02:04:15
Napisz streszczenie i wniosek z Ewangelii z 09.04.17r.
Odpowiedź
Damian9922
2017-09-24 05:54:53

9.04.2017 Piłat zapytał Jezusa czy jest królem Żydowskim.Jezus rzekł tak. W święta był zwyczaj uwolnienia jednego więżnia, tłum domagał się Barabasza, a Jezusa ukrzyżować.Żona Piłata ostzregała by nic nie miał do czynienia z tym sprawiedliwym człowiekiem.Piłat widząć,że tłum jeszcze głośniej krzyczy wziął wodę i umył ręce.Barabasza zwolnił a Jezusa skazał na ukrzyżowanie.Żołnierze zdarli szaty z Jezusa i ubrali Go w szkarłatny płaszcz.Założyli koronę z cierni i bili Go i wyszydzali. W drodze na golgotę przymusili Szymona z Cyreny by niósł krzyż Jego. Jezusa ukrzyżowano, żołnierze rzucili losy o szaty .Umieśli napis" Król Żydowski "Razem z nim ukrzyżowano 2 złoczyńców. O godz szóstej ziemię ogarnął mrok.Jezus konając zawołał donośnym głosem: "Eli, Eli, lema sabachthani?" to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? I skonał.W tym momencie zasłona przybytku rozdarła się na pół.Ziemia satrzęsła się, setnik widząc to uwierzył w Boga. wniosek: Jezus pomimo swej męki pozostał wierny Ojcu niebiańskiemu. Musimy trzymać się Prawdy i nie brać udziału w fałszywym oskarżaniu jak to czynili Arcykapłani i Sanhedryn by przekonać wszystkich o winie Jezusa by Go zabić. Nasz wybór musi być sprawiedliwy by nikogo nie skrzywdzić.

Dodaj swoją odpowiedź