Język niemiecki
Malinka111661
2017-09-24 02:45:15
Przetłumacz podane zwroty: 1. Potem zrobię porządek w garderobie. 2. Poukładałem ubrania. 3. Podałem tabletki na obniżenie ciśnienia. 4. Przyszła Pani córka/rodzina. 5. Ktoś chce Panią odwiedzić. 6. Moja córka jest w Polsce. 7. Uczy się w szkole średniej. 8. Potrzebuję więcej czasu. 9. Smacznego. 10. Zajmie mi to 15 minut. 11. Mogę tu zostać i pracować przez miesiąc. 12. Pojadę autobusem. 13. Czy pójdziemy razem? 14. Pojedziemy państwa samochodem. 15. Pojadę taksówką.
Odpowiedź
luki12232
2017-09-24 05:33:18

1. Potem zrobię porządek w garderobie. - Danach mache ich in der Garderobe Ordnung. 2. Poukładałem ubrania. - Ich lege die Sachen zusammen. /Ich räume die Sachen ein. 3. Podałem tabletki na obniżenie ciśnienia. - Ich habe blutdrucksenkende Tabletten gegeben. 4. Przyszła Pani córka/rodzina. - Ihre Tochter/Ihre Familie ist gekommen. 5. Ktoś chce Panią odwiedzić.  - Jemand möchte Sie besuchen. 6. Moja córka jest w Polsce. - Meine Tochter ist in Polen. 7. Uczy się w szkole średniej. - Sie besucht die Mittelschule. 8. Potrzebuję więcej czasu. - Ich brauche mehr Zeit. 9. Smacznego.  -  Guten Appetit. 10. Zajmie mi to 15 minut. - Dafür brauche ich fünfzehn Minuten./Das nimmt fünfzehn Minuten in Anspruch. 11. Mogę tu zostać i pracować przez miesiąc.  -  Ich kann einen Monat hier bleiben und arbeiten. 12. Pojadę autobusem. -  Ich fahre mit dem Bus. 13. Czy pójdziemy razem?  -  Fahren wir zusammen? 14. Pojedziemy państwa samochodem.  - Wir fahren mit Ihrem Auto. 15. Pojadę taksówką. -  Ich fahre mit dem Taxi.

Dodaj swoją odpowiedź