Polski
dolorees
2017-09-24 04:41:25
Wyodrębnić hasła programowe zawarte w odzie do młodości
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-09-24 07:10:31

 „Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy” - Mickiewicz uważa, że ludzie nie potrafią zobaczyć świata w pełni, ponieważ nie umieją patrzeć sercem i nie mają w sobie życia „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; Łam, czego rozum nie złamie” - Podmiot liryczny zachęca do łamania barier ograniczających człowieka, do odkrywania i poznania nowych niepoznanych dotąd sfer i wartości. „ Zestrzelmy myśli w jedno ognisko”, „Hej ramię do ramienia”  -  Popiera wspólny wysiłek, jednoczenie sił dla wspólnego celu  „Razem młodzi przyjaciele” - przedstawia ideały filomackie, wspólnotę młodych „Witaj jutrzenko swobody, Zbawienia za tobą słońce” - wiara w odzyskanie niepodległości, która w tamtych czasach była szczególnie ważna. Słowa te budzą nadzieję i wiarę w spełnienie ideałów.

Dodaj swoją odpowiedź