Matematyka
cichadełko
2017-09-24 05:08:45
oblicz długość łuku okręgu o promieniu 12 cm wyznaczonego przez kąt 30 stopni
Odpowiedź
morchi
2017-09-24 10:19:46

 [latex] frac{360}{30}*2*12*3,14=904,32 [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź