Matematyka
mimicho97
2017-09-24 05:15:35
wśród 130 ankietowanych przeprowadzono badania. z badań wynika ze 53 osoby kupiły bilet ulgowy, 84 osoby bilet normalny a 29 osób oba rodzaje biletu.Jakie jest prawdopodobienstwo ze wylosowana osoba nie kupiła żadnego biletu.
Odpowiedź
sekulapaulina
2017-09-24 10:43:23

29 - oba rodzaje biletu 53 - 29 = 24 - tylko bilet ulgowy 84 - 29 = 55 - tylko bilet normalny 130 - (29 + 24 + 55) = 22 - brak biletu [latex]|Omega| = 130[/latex] [latex]|A| = 22[/latex] [latex]P(A) = cfrac{22}{130} = cfrac{11}{65}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź