Matematyka
93Mazi93
2017-09-24 05:29:15
bardzo bym prosiła o pomoc w tych zadaniach .1 Mamy okrąg o środku P i promień r1 oraz okrąg o środku S i promień r2. Określ wzajemne położenie tych okręgów. a) r1=9,r2=2, | PS |=11 b)r1=13, r2=4, | PS |=7 2. Wypisz trzy początkowe wyrazy ciągu: a) kolejnych liczb nieparzystych naturalnych b) an=4n-2
Odpowiedź
anula9823
2017-09-24 06:24:21

1a) r1+r2 = 11 = |PS| styczne zewnętrznie 1b) r1 - r2 = 9 > |PS| rozłączne wewnętrznie 2a) 1, 3, 5 b) 2, 6, 10

Dodaj swoją odpowiedź