Historia
Zurrek
2017-09-24 06:03:25
1. Odpowiedz jakie ograniczenia swobód obywatelskich wiązały się z wypowiedzeniem stanu wojennego 2. wyjaśnij znaczenie hasła ,,WRONa skona' popularnego w czasie stanu wojennego wśród członków opozycji demokratycznej MAM TO NA JUTRO DAM NAJLEPSZĄ ODPOWIEDZ PLISKA POMÓŻCIE
Odpowiedź
Przemo1223
2017-09-24 08:21:50

1.Wprowadzono godzine milicyjną od godz 22 do 6 rano nie można było poruszać się po ulicach bez specjalnej przepustki. Internowano wiele osób.Masowo zostało zwolnionych z pracy wiele osób głównie działaczy Solidarności. W pierwszym okresie stanu wojennego na wyjazd z miasta do miasta trzeba było uzyskać przepustkę.Wprowadzono kartki na żywność i praktycznie na wszystko inne.Wstrzymano wyjazy za granicę.Zamknięto granice państwa i lotniska cywilne.Tłumiono wszystkie strajki. 2.WRONa to Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, słowo skona chyba nie trzeba tłumaczyć.

Dodaj swoją odpowiedź