Matematyka
kiniadawid
2017-09-24 07:04:55
Potrzebuje na jutro rano kilka zadań z matematyki. 8 zadań daje na zdjęciu :)
Odpowiedź
marianeeek
2017-09-24 13:58:57

1] y²+x²=z² y=√[(12²-8²)=√80=4√5 b] R=1/2z=6 c]P=1/2xy=1/2*8*4√5=16√5j.² 2] a=10 a] h=a√3/2=10√3/2=5√3 b] r=1/3h=1/3*5√3=5√3/3 c] P=a²√3/4=10²√3/4=25√3 j.² 3] r=3 h=2r=6 a=6+x c=10√3 x=√[(10√3)²-6²]=√264=2√66 obwód=6+6+10√3+6+2√66=18+10√3+2√66 P=1/2(6+6+2√66)*6=3(12+2√66)=36+6√66=6(6+√66) j.² 4] 10+8=x+7 x=18-7 x=11 5] a] P=1/2*16*20=160 a=dł. boku (1/2p)²+(1/2q)²=a² 64+100=a² a=2√41 ob.=4a=8√41 b] P=a²sinα 160=164 sinα sinα=160/164=0,09756 α≈5* 6] c=10 0,8=a/c 0,8=a/10 a=8 b=√[10²-8²]=6 b] P=1/2ab=1/2*6*8=24 j.² ob.=6+8+10=24 c] tgα=8/6=4/3 sin α=0,8=4/5 cosα=6/10=3/5 tgα+2sinα*cosα=4/3+2*4/5*3/5=4/3+24/25=100/75+72/75=172/75 7] sin30*=a/6 a=3 cos30*=b/6 b=3√3 8] cosα=0,6=3/5 sin²α+cos²α=1 sin²α=1-9/25 sinα=√(16/25)=4/5 tgα=sinα/cosα=4/5:3/5=4/3 ctgα=3/4

Dodaj swoją odpowiedź