Matematyka
sedespl1
2017-09-24 07:39:05
Wyznacz iloczyn korzystając ze wzorów skróconego mnożenia. a) (x2+5)2= b) (5−2x2)2= c) (2x3−3)2= d) (4+5x3)2= e) (x2+3x)2= f) (2x4+1/2x)2= g) (6x3−1/3x2)2= h) (−x5+4x)2=
Odpowiedź
andzulka199117
2017-09-24 08:36:46

a) (x² + 5)² = x⁴ + 10x² + 25 b) (5 - 2x²)² = 25 - 20x² + 4x⁴ c) (2x³ - 3)² = 4x⁶ - 12x³ + 9 d) (4 + 5x³)² = 16 + 40x³ + 25x⁶ e) (x² + 3x)² = x⁴ + 6x³ + 9x² f) (2x⁴ + 1/2 x)² = 4x⁸ + 2x⁵ + 1/4 x² g) (6x³ - 1/3x²)² = 36x⁶ - 4x⁵ + 1/9 x⁴ h) (- x⁵ + 4x)² = (4x - x⁵)² = 16x² - 8x⁶ + x¹⁰

Dodaj swoją odpowiedź