Chemia
szamp0n
2017-06-22 01:01:15
2. Które z podanych niżej procesów i dlaczego zaliczamy do zjawisk fizycznych, a które do przemian chemicznych: a) świecenie drucika w żarówce oświetleniowej; b) spalanie świecy; c) przemiana wody w parę; d) kwaśnienie mleka?
Odpowiedź
NieuchwytnyUchwyt
2017-06-22 03:24:04

Witaj:) a) Proces Fizyczny b) Proces chemiczny(Ponieważ zachodzi reakcja chemiczna) c) Proces fizyczny (zachodzi przemiana fazowa, skład wody nie ulega zmianie) d) Proces chemiczny (bakterie mlekowe, "przetwarzają" cukier zawarty w mleku na kwas mlekowy->reakcje chemiczne) W razie wątpliwości, pisz:)

lukasszzz
2017-06-22 03:25:19

Zjawiska fizyczne : a, c Przemiany chemiczne : b, d Zjawiska fizyczne to A i C, bo w tych przemianach nie powstają żadne nowe substancje o odmiennych właściwościach. W przypadku A świecenie jest spowodowane przepływem prądu. W przypadku C dochodzi wyłącznie do zmiany stanu skupienia substancji. Przemiany chemiczne to B i D, bo w tych przemianach powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach. W przypadku B parafina spala się i powstają jako produkty para wodna, tlenki węgla itp. W przypadku C w wyniku działania bakterii mlekowych powstaje m.in. kwas mlekowy odpowiedzialny za smak kwaśnego mleka. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź