Matematyka
niunia234
2017-09-24 08:13:15
Dwaj obserwatorzy obiektu znajdującego się w punkcie C stoją w punktach A i B . Oblicz odległość między tymi obserwatorami ? (ZAŁĄCZNIK) Do obliczeń przyjmij że √3 = 1,7
Odpowiedź
macitikas
2017-09-24 08:33:25

z własności trojkata 30 60 90 IABI=a√3 gdzie a=15 m wiec IABI=15√3=15*1,7=25,5 m Odp: Odleglosc miedzy obserwującymi wynosi 25,5m

Dodaj swoją odpowiedź