Muzyka
dominica17
2017-09-24 09:01:05
Utwórz rondo muzyczne w metrum 3/4, w którym każda z części będzie zbudowana z 5 taktów podpisując je wymyślonymi przez siebie gestodźwiękami. POMOCY!!! Daje naj! ;)
Odpowiedź
daria1222
2017-09-24 09:58:04

Rondo to forma muzyczna polegająca na przeplataniu jednego, wielokrotnie powracającego tematu - nazwanego refrenem - innymi fragmentami muzycznymi, zwanymi kupletami. Składa się więc z refrenu i kupletów. Jako refren wybieram takt 3 (2 linia - 1 takt) składający się z 12 szesnastek i 1 ćwierćnuty. Nazwę go literą A. Pozostałe takty tworzyć będą kuplety. I tak: takt 1 (pierwsza linia - 1 takt) - nazwę literą B takt 2 (pierwsza linia - 2 takt) - litera C takt 4 (druga linia - 2 takt) - litera D takt 5 (trzecia linia - 1 takt) - litera E takt 6 (trzecia linia - 2 takt) litera F takt 7 (czwarta linia - 1 takt) litera G takt 8 (czwarta linia - 2 takt) litera H Każdy takt ma więc swoją nazwę w postaci liter. Rondo utworzy wykonanie taktów z zapisem rytmicznym w następującej np. kolejności: A B A C A D A F A G A H A

Dodaj swoją odpowiedź