Matematyka
Magdalena99r
2017-09-24 10:09:25
Rozłóż na czynniki wielomianów. w(x)=2x^3+2x^2-8x-8
Odpowiedź
Daniela786
2017-09-24 11:40:37

[latex]2x^3+2x^2-8x-8 =\ 2x^2(x+1)-8(x+1)=\ (2x^2-8)(x+1)=\ 2(x^2-4)(x+1)=\ 2(x-2)(x+2)(x-1)[/latex]

rox3
2017-09-24 11:41:52

[latex]w(x)=2x^{3}+2x^{2}-8x-8\w(x)=2x^{2}(x+1)-8(x+1)\w(x)=(2x^{2}-8)(x+1)\w(x)=2(x^{2}-4)(x+1) o wzor: a^{2}-b^{2}=(a-b)(a+b)\oxed{w(x)=2(x-2)(x+2)(x+1)}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź