Matematyka
Lucie
2017-09-24 10:23:05
Wyższa wieża przedstawiona na rysunku obok ma 16m wysokości. Wysokość niższej wieży wynosi zatem... Proszę o wszystkie obliczenia. Daję naj!
Odpowiedź
ivvoux3
2017-09-24 12:52:23

Zapisujesz sobie, ze [latex] frac{90}{x} = frac{90+30}{16} [/latex] i dalej obliczasz:[latex]x= frac{90*16}{120} [/latex] [latex]x=12[/latex]

Mariola620
2017-09-24 12:53:38

Oznaczam wysokość niższej wieży przez [latex]h[/latex] [latex]dfrac{90}{h}=dfrac{90+30}{16}[/latex] [latex]90cdot 16=120cdot h[/latex] [latex]h=dfrac{90cdot 16}{120}=dfrac{3cdot 16}{4}=3cdot 4=12[/latex] Odp: Wysokość niższej wieży wynosi 12 m.

Dodaj swoją odpowiedź