Matematyka
Klaudia11402
2017-09-24 12:39:45
dany jest trapez prostokątny o kącie ostrym α, dłuższej podstawie a, krótszej podstawie b i wysokości h. Oblicz obwód i długości przekątnych tego trapezu, jeśli α:=60° a=8cm h=6√3 cm
Odpowiedź
lajna91
2017-09-24 13:23:51

Zadanie jest wykonane w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź