Chemia
graszkamilanowek
2017-09-24 19:02:25
Wskaż reakcje utlenienia a)2H(2)O->2H(2)|+O(2) b)4P+5O(2)=2P(2)O(5) c)Ca+2H(2)O=Ca(OH)(2)+H(2)| d)CaCo(3)->CaO+H(2)O Wskaż reakcje utlenienia a)2Mg+O(2)=2Mg b)2HgO->2Hg+O(2) c)K(2)O+H(2)O=2KON d)FeO+H(2)=Fe+H(2)O
Odpowiedź
ddx5125
2017-09-25 01:19:20

Reakcjami utleniania-redukcji są: a) 2H₂O--->2H₂+O₂  Wodór redukuję się z I na 0, tlen utlenia się z -II na 0. b) P₄+5O₂--->P₄O₁₀ Fosfor utlenia się z 0 na V, tlen redukuje się z 0 na -II. c) Ca+2H₂O--->Ca(OH)₂+H₂ Wapń utlenia się z 0 na II, wodór redukuje się z I na 0. a) 2Mg+O₂--->2MgO Magnez utlenia  się z 0 na II, tlen redukuje się z 0 na -II. b) 2HgO--->2Hg+O₂ Rtęć redukuje się z II na 0, tlen utlenia się z -II na 0. d) FeO+H₂--->Fe+H₂O Żelazo redukuje się z II na O, wodór utlenia się z 0 na I.

Dodaj swoją odpowiedź