Matematyka
Konto usunięte
2017-09-24 19:16:05
Napisz 200 przykładów zamiany jednostek. Proszę to na poniedziałek
Odpowiedź
amorek87
2017-09-24 19:40:20

1. 3 t ---> 3000 kg 2. 36 cm ---> 3,6 dm 3. 673 dag ---> 6,73 kg 4. 10 cm ---> 1 dm 5. 3 km ---> 3000 m 6. 261 dag ---> 2,61 kg 7. 28 cm ---> 2,8 dm 8. 5,7 t ---> 5700 kg 9. 6,2 km ---> 6200 m 10. 27 dag ---> 2,7 g 11. 2 mm ---> 0,2 cm 12. 2,5 km ---> 2500 m 13. 290 m ---> 0,290 km 14. 60 g ---> 6 dag 15. 32 cm ---> 3,2 dm 16. 2009 kg ---> 2,09 t 17. 7 mm ---> 0,7 cm 18. 1 km ---> 1000m 19. 6 kg ---> 6000 g 20. 1 dag ---> 0,01 kg Pozdrawiam :)

Dodaj swoją odpowiedź