Matematyka
dusia12345
2017-09-24 20:44:55
Średnia arytmetyczna liczb: 6, 7, 3, 9, 10, x, y jest równa 9. Oblicz x i y, jeśli mediana jest równa 8 i y>x.
Odpowiedź
fleur95
2017-09-25 03:01:37

mediana jest równa 8 i y>x 3,6,7,x,y,9,10 x=8 (3+6+7+8+y+9+10)/7 = 9 (3+6+7+8+y+9+10) = 63 y=20

Dodaj swoją odpowiedź