Matematyka
Jamie
2017-09-24 22:13:45
Oblicz pole i objętość prostopadłościanu o wymiarach: 6cmx7,8cmx5,5cm. Oblicz pole i objętość powierzchni sześcianu o krawędziach: b)15m c)5,7cm
Odpowiedź
aleksandra1818
2017-09-25 04:08:28

Oblicz pole i objętość prostopadłścianu o wymiarach : a = 5,5 cm b = 6 cm h = 7,8 cm P = 2 x 5,5 cm x 6 cm + 2 x 6 cm x 7,8 cm + 2 x 5,5 cm x 7,8 cm = 66 cm + 93,6 cm + 85,8 cm = 245,4 cm² V = 5,5 cm x 6 cm x 7,8 cm = 257,4 cm³ Oblicz pole i objętość powierzchni sześcianu o krawędziach : b) 15 m P = 6 x 15m² = 6 x 225 m = 1350 m² V = 15 m³ = 3375 m³ c) 5,7 cm P = 6 x 5,7 cm² = 6 x 32,49 cm = 194,94 cm² V = 5,7 cm³ = 185,193 cm³

Dodaj swoją odpowiedź