Fizyka
niezrozumiana
2017-09-24 23:56:15
30 Pzyklladow z zmian jednostek km,mm,cm,m przez sek.,min., godz., (IFIZYKI
Odpowiedź
Owczy217
2017-09-25 01:13:00

[latex]54 km/h = 15 m/s\ 13000 m/s = 13 km/s\ 2,1 dm/min = 21 cm/min\ 45 m/s = 162 km/h\ 10^{-3} km/s = 3600 m/h\ 22,1 mm/min = 0,368(3) mm/s\ 96 km/min = 160000 cm/s\ 12 m/s = 0,012 km/s\ 36 km/h = 10 m/s\ 88,9 mm/h = 2,469(4)*10^{-8} km/s\ 11 m/min = 660 m/h\ 34 cm/h = 0,5(6) cm/min\ 1 km/s = 3600000 m/h\ 25 km/h = 6,9(4) m/s\ 23 km/s = 1380 km/min\ 1 mm/min = 60 mm/h\ 18,79 m/s = 67,644 km/h\ 12 mm/s = 0,012 m/s\ 7 km/s = 420000 m/min\ 64 km/h = 1,0(6) km/min\ [/latex] [latex]33 mm/h = 9,1(6)*10^{-3} mm/s\ 5436,22 m/s = 19570,392 km/h\ 12 m/min = 2*10^{-4} km/s\ 312 km/h = 5,2 km/min\ 4 m/s = 14,4 km/h\ 99,88 cm/min = 0,016646666 m/s\ 82 km/s = 4920000 m/min\ 85 mms = 0,085 m/s\ 34 cm/s = 20,4 m/min\ 666 km/s = 2397600 km/h [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź