Historia
kladaczek
2017-09-25 01:38:45
Jakie były postanowienia pokoju Grzymułtowskiego?
Odpowiedź
iwonka338
2017-09-25 04:33:13

przyznawał Rosji ziemie: smoleńską, czernihowską i siewierską, lewobrzeżną Ukrainę oraz Kijów. Rosjanie zapewnili w nim wolność dla wyznawców prawosławia w Rzeczypospolitej, i zagwarantowali możliwość interwencji w ich obronie. Rosja oferowała przymierze przeciwko Turcji i Chanatowi Krymskiemu, przyznając Rzeczypospolitej subsydium w wysokości 146 000 rubli (730 000 złotych polskich).

Dodaj swoją odpowiedź