Matematyka
MaaGdAAaa
2017-09-25 01:52:25
Proszę o rozwiązanie nierówności z załącznika
Odpowiedź
laudi
2017-09-25 04:40:20

[latex]-(1-2sqrt2-x)(1+3sqrt2+x) ge 0[/latex]   [latex](x-(1-2sqrt2))(x-(-1-3sqrt2)) ge 0[/latex]   Miejsca zerowe to: [latex]-1-3sqrt2[/latex] i [latex]1-2sqrt2[/latex] Parabola z ramionami skierowanymi do góry. [latex]x inleft(- infty ;-1-3sqrt2 ight angle cup leftlangle1-2sqrt2;+ infty ight)[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź