Język angielski
asiach
2017-09-25 07:06:45
Wypełnij instrukcję nauczyciela odpowiednią formą czasowników: * play – grać * give (x2) – dać * suspend – zawiesić, wstrzymać * make – robić * do – zrobić * check – sprawdzać, kontrolować * work (x2) – pracować * hand – złożyć * catch – łapać * take – brać * report – zgłosić * write – pisać * miss – tęsknić
Odpowiedź
boczek97
2017-09-25 07:23:48

1. check, hand 2. working, take 3. give, write 4. miss, report 5. do, give 6. make, work 7. catch, suspend 8. has played miss jest tu w znaczeniu opuszczać, a nie tęsknić :)

Dodaj swoją odpowiedź