Chemia
Fantic
2017-09-25 07:20:25
Stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenku żelaza(||) wynosi 7 : 2 Obilcz skład procentowy (procent masowy) tego tlenku Pilne daje naj naj
Odpowiedź
Mastersquad
2017-09-25 12:38:12

Tlenek żelaza (II) to FeO. [latex]m_{Fe} = 55,85u[/latex] [latex]m_{O} = 16u[/latex] [latex]m_{FeO} = m_{Fe} + m_{O} = 55,85u + 16u = 71,85u[/latex] [latex]p_{mFe} = frac{55,85u}{71,85u}[/latex] * 100% = 77,73% [latex]p_{mO} = frac{16u}{71,85u}[/latex] * 100% = 22,27% [latex]m_{Fe}[/latex] - masa atomu żelaza [u] [latex]m_{O}[/latex] - masa atomu tlenu [u] [latex]m_{FeO}[/latex] - masa cząsteczki tlenku żelaza (II) [u] [latex]p_{mFe}[/latex] - procent masowy żelaza w tlenku żelaza (II) [%] [latex]p_{mO}[/latex] - procent masowy tlenu w tlenku żelaza (II) [%]

faryniarz1
2017-09-25 12:39:27

mFe:mO=7:2/*8                 56:16 56u---x% 72u---100% x=77,78%Fe 100%-77,78%=22,22%O

Dodaj swoją odpowiedź