Chemia
natix31
2017-09-25 08:42:25
Napisz i zbilansuj poniższe reakcje: a)spalanie całkowite heksanolu (produkty:CO2 i H2O) b) dysocjacja kwasu butanowego c)reakcja kwas propanowy + bar (Ba) d) kwas propanowy + tlenek glinu (Al2O3) e)kwas propanowy + wodorotlenek wapnia f)reakcja otrzymywania pentanianu heptylu (ester) g) spalanie niecałkowite (produty:CO i H20) propanianu butylu (ester)
Odpowiedź
Kleusia
2017-09-25 15:21:20

a) C6H13OH+9O2--->6CO2+7H2O b) C3H7COOH--->* C3H7COO-   H+ nad strzałką napisz H2O c) 2C2H5COOH+Ba--->(C2H5COO)2Ba +H2 d) 6C2H5COOH+AL2O3-->2(C2H5COO)3AL +3 H20 e) 2C2H5COOH+Ca(OH)2---->(C2H5COO)2Ca + 2H20 f) C4H9COOH+C7H15OH-->C4H9COOC7H15 + H20 g) 4C2H5COOC4H9+6O2-->7CO+ 7H20 (mój błąd napisałem OH w estrze XD zajechany troche jestem sorki)

ciatek233
2017-09-25 15:22:35

a) C6H13OH+9O2--->6CO2+7H2O b) C3H7COOH--->C3H7COO- +H+ c) 2C2H5COOH+Ba--->(C2H5COO)2Ba+H2 d) 6C2H5COOH+Al2O3--->2(C2H5COO)3Al+3H2O e) 2C2H5COOH+Ca(OH)2--->(C2H5COO)2Ca+2H2O f) C4H9COOH+C7H15OH--->C4H9COOC7H15+H2O g) C2H5COOC4H9+6O2--->7CO+7H2O 

Dodaj swoją odpowiedź