Informatyka
ewelina210394
2017-09-25 08:56:05
Antek z Zuzią często bawią się w pisanie liczb. Na kartce zapisują na przemian liczby całkowite – raz Zuzia, raz Antek. Napisz program, który wczyta ciąg liczb napisany przez dzieci i wypisze liczby, które kolejno pisało każde z dzieci. Wejście Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (2 ≤ n ≤ 100 000), oznaczającą długość ciągu liczb napisanego przez dzieci. Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych z zakresu od 1 do 1000, oddzielonych spacjami, oznaczających kolejne liczby wypisane przez dzieci. Dzieci wypisywały liczby na przemian: pierwszą Zuzia, drugą Antek itd. Wyjście Twój program powinien wypisać dwa wiersze. W pierwszym wierszu powinien znaleźć się ciąg liczb napisanych przez Zuzię, a w drugim – ciąg liczb napisanych przez Antka. Liczby w wierszach należy rozdzielać spacjami. Przykład Dla danych wejściowych: 6 3 5 2 2 10 1 poprawnym wynikiem jest: 3 2 10 5 2 1
Odpowiedź
Tygrysova24
2017-09-25 13:31:34

1. Odpowiedź do zadania zostanie podana w hiperłączu do innej strony internetowej, która odpowiednio prezentuje kod: http://wklej.org/id/3081369/. 

Dodaj swoją odpowiedź