Język angielski
luksob99
2017-09-25 11:26:25
write question with how much or how many. I give 10 points
Odpowiedź
maciupka
2017-09-25 12:06:59

Much jest do niepoliczalnych (nie powiesz naprzykład jedna woda, dwie wody ALE butelki wody są już policzalne : jedna butelka wody, dwie butelki wody itd.) Many jest do policzalnych (jedno jabłko, dwa jabłka itd.) How much water do you drink a day? How many English lessons do you have a week? How much homework do you do everyday? How much money do you have got in your pocket? How many movies do you watch a month?

Dodaj swoją odpowiedź