Chemia
Robson646
2017-09-25 12:41:35
1. Wybierz poprawne uzupełnienie zdań. Roztwór zawierający jony Na+, NO3 -, H+ oraz jony OH- mógł powstać w wyniku zmieszania roztworu kwasu azotowegoV azotowegoIII z roztworem wodorotlenku sodu chlorku sodu. Jeśli liczba jonów H+ w tym roztworze jest wieksza od liczby jonów OH-, to odczyn tego roztworu jest zasadowy kwasowy. Roztwór ten zawiera wtedy więcej mniej jonów NO3- niż jonów Na+. Odczyn obojetny tego roztworu można uzyskać, dodającdo niego roztworu kwasu zasady. 2. Napisz i uzgodnij rownania reakcji zobojetnienia stosując zapis cząstkowy. a) kwas solny i wodorotlenek wapnia b) wodorotlenek sodu i kwas siarkowy VI c) kwas azotowy v I wodorotlenek baru d) kwas fosforowy V i wodorotlenek potasu
Odpowiedź
karwaś
2017-09-25 18:48:22

1. azotowegoV wodorotlenku sodu kwasowy więcej zasady 2. a) 2HCl+Ca(OH)2 = CaCl2+2 H2O b) 2NaOH+H2SO4 = Na2SO4+2 H2O c) Ba(OH)2+2HNO3 = Ba(NO3)2+2 H2O d) 3KOH+H3PO4 = K3PO4+3 H2O

Dodaj swoją odpowiedź