Fizyka
grromcia
2017-09-25 13:22:35
Jądro Uranu 235 po pochłonięciu neutronu rozpada sie na jądro molibdenu 98 i jądro innego pierwiastka oraz wyemituje 4 elektony i 4 antyneutrino elektronowe. Podaj nazwę drugiego pierwiastka i oblicz masę jego jądra
Odpowiedź
Luki164
2017-09-25 19:39:09

[latex]^{235}_{92}U + ^1_0n ---- extgreater 4 ^0_{-1} e + ^{98}_{42}Mo + 4v_e + ^{138}_{54}Xe\ \ Drugi pierwiastek: Ksenon (Xe)\ \ Masa jadra - 138 u\ 1 u = 1,66*10^{-27} kg\ m_j = 2,29*10^{-25} kg[/latex] [latex]v_e - antyneutrino elektronowe[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź