Matematyka
cola2
2017-09-25 14:03:35
Ze zbioru R=(-2,-1,1,2,3) losujemy najpierw jednąliczbę i oznaczamy ją jako a.Następnie z pozostałych liczb losujemy drugą liczbę i oznaczamy ją jako b.Liczby a i b są współczynnikami funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+b. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) A- funkcja f jest malejąca w zbiorze <0, + nies) b) B- funkcja f ma dwa różne miejca zerowe. BARDZO PROSZĘ O POMOC !!
Odpowiedź
paula67
2017-09-25 14:31:55

[latex]|Omega|=5cdot4=20[/latex] a) [latex]|A|=2cdot4=8\ P(A)=dfrac{8}{20}=dfrac{2}{5}[/latex] b) [latex]|A|=2cdot3+3cdot2=6+6=12\ P(A)=dfrac{6}{20}=dfrac{3}{10}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź