Matematyka
szymon234234
2017-09-25 14:24:05
Oblicz pole trójkąta ABD
Odpowiedź
Marek17
2017-09-25 15:16:09

Aby obliczyć |AB| należy dodać 7 i 5 czyli |AB| wynosi 12. Jeśli od śródka D poprowadzimy prostą do stycznej to h będzie wynosiło 2. Teraz pozostaje podstawić do wzoru. P=1/2×a×h P=1/2×12×2 P=6×2 P=12 (j)2

Dodaj swoją odpowiedź