Matematyka
klaudiaolsztyn
2017-09-25 15:32:25
zad 3 Układ równań[latex] left { {{2x + y =8} atop {4x - 3y=11}} ight. [/latex] spełnia para liczb : A. x= -3,5 i y=1 B .x =1 i y=6 C. x = 3,5 i y=1 D. x = 2,5 i y=3 zad 4 Która z figur nie ma środka symetrii? A. koło B. trójkąt równoramienny C. odcinek D. romb
Odpowiedź
nataliaz13
2017-09-25 17:48:51

[latex] left { {{2x + y =8 / cdot 3} atop {4x - 3y=11}} ight.[/latex] [latex] left { {{6x + 3y =24} atop {4x - 3y=11}} ight.[/latex] +______________ [latex]10x=35 /:10[/latex] [latex]x=3,5[/latex] [latex] left { {{x=3,5} atop {2x + y =8}} ight.[/latex] [latex] left { {{x=3,5} atop {2 cdot 3,5 + y =8}} ight.[/latex] [latex] left { {{x=3,5} atop {7+ y =8}} ight.[/latex] [latex] left { {{x=3,5} atop { y =8-7}} ight.[/latex] [latex] left { {{x=3,5} atop { y =1}} ight.[/latex] C. x = 3,5 i y=1 zad 4 Która z figur nie ma środka symetrii? B. trójkąt równoramienny

Dodaj swoją odpowiedź