Matematyka
osskarr
2017-09-25 17:14:55
Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości 4cm i przekątnej graniastosłpa długości 6cm
Odpowiedź
kloaka
2017-09-25 17:54:23

dane: a=4 d=6 [latex]H= sqrt{6 ^{2}-(4 sqrt{2}) ^{2} } [/latex] [latex]H=2[/latex] [latex]P=2*4 ^{2}+4*4*2 [/latex] [latex]P=64 cm[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź