Matematyka
Diretto
2017-09-25 18:09:35
Oblicz wartość wyrażenia dla podanych wartości zmiennych. a) 3a + b - 2a + 6a - 3b dla a = 11, b = 3,5 b) 4x - 5y + 5x - 4y dla x = 1/9, y = 2 c) 1/4c - 1/2d + 1/8c - 1/4 + 3/2d dla c = 6, d = 1,5 d) 2ab - 3ab2 + 4ab - 6a2b + 4ab2 - ab - ab2 dla a = 1/3, b = 3/5
Odpowiedź
Bartik098
2017-09-25 20:23:30

[latex]a).3a+b-2a+6a-3b=7a-2b \ 7*11-2*3,5=77-7=70[/latex] [latex]b).4x-5y+5x-4y=9x-9y \ 9* frac{1}{9} -9*2=1-18=-17[/latex] [latex]c). frac{1}{4} c- frac{1}{2} d+ frac{1}{8} c- frac{1}{4} + frac{3}{2} d= frac{3}{8} c+d- frac{1}{4} \ \ frac{3}{8} *6+1,5- frac{1}{4} = frac{9}{4} - frac{1}{4} +1,5=2+1,5=3,5[/latex] [latex]d).2ab-3ab ^{2} +4ab-6a ^{2} b+4ab ^{2} -ab-ab ^{2} =5ab-6a ^{2} b \ \ 5* frac{1}{3} * frac{3}{5} -6*( frac{1}{3} ) ^{2} * frac{3}{5} = frac{5}{3} * frac{3}{5} -6* frac{1}{9} * frac{3}{5} =1- frac{2}{3} * frac{3}{5} =1- frac{2}{5} = \ \ = frac{5}{5} - frac{2}{5} = frac{3}{5} [/latex]

Aaaa84
2017-09-25 20:24:45

Oblicz wartość wyrażenia dla podanych wartości zmiennych: a)    3a + b - 2a + 6a - 3b = 3a - 2a + 6a + b - 3b = 9a - 2a - 2b = 7a - 2b dla    a = 11;    b = 3,5 7 * 11 - 2 * 3,5 = 77 - 7 = 70 ------------------------------------------------------------------------- b) 4x - 5y + 5x - 4y = 4x + 5x - 5y - 4y = 9x - 9y = 9 (x - y) dla    x = 1/9  ;    y = 2 9 * 1/9 - 9 * 2 = 1 - 18 = - 17 -------------------------------------------------------------------------- c)   1/4 c - 1/2 d + 1/8 c - 1/4 + 3/2 d = 1/4 c + 1/8 c - 1/2 d - 1/4 + 3/2 d = = 2/8 c + 1/8 c + 2/2 d - 1/4 = 3/8 c + d - 1/4 dla   c = 6;      d = 1,5 3/8 * 6 + 1,5 - 1/4 = 18/8 + 1,5 - 1/4 = 9/4 - 1/4 + 1,5 = 8/4 + 1,5 = 2 + 1,5 = =  3,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ d)   2ab - 3ab² + 4ab - 6a²b + 4 ab² - ab - ab² =    = 2ab + 4ab - ab - 3ab² + 4ab² - ab² - 6a²b =    = 6ab - ab - 4ab² + 4ab² - 6a²b = 5ab - 6a²b = ab (5 - 6a) dla    a = 1/3;     b = 3/5 1/3 * 3/5 (5 - 6*1/3) = 1/5 (5 - 2) = 1/5 * 3 = 3/5

Dodaj swoją odpowiedź