Biologia
sebo25
2017-09-25 20:12:35
wyaśnij pojęcia bulwa miazga aparat szparkowy
Odpowiedź
tkr50
2017-09-25 21:31:50

Bulwa to zgrubiała część pędu lub korzenia, która pełni funkcje magazynujące substancje odżywcze w roślinie. Miazga - może być to tkanka twórcza (kambium) lub korkorodna (fellogen) w roślinie. Jako kambium miazga odpowiada za przyrost wtórny (na grubość) roślin nagonasiennychbi dwuliściennych. Jako fellogen miazga tworzy korkowicę, czyli perydermę. Miazga występuje też w zębach i wówczas wypełnia jamę zęba. Aparat szparkowy - struktura roślinna, która służąy do wymiany gazowej między tkankami wewnętrznymi rośliny a środowiskiem zewnętrznym.

Dodaj swoją odpowiedź