Historia
pytonik95
2017-09-25 20:33:05
Napisz w kilku zdaniach, o co i kiedy walczyli powstańcy wielkopolscy.
Odpowiedź
dankad
2017-09-25 21:38:29

Powstańcy Wielkopolscy walczyli w roku 1918 .Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość

jasiu589
2017-09-25 21:39:44

Powstańcy Wielkopolscy walczyli na przełomie lat 1918-1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej umacniającej swoją niepodległość. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

Dodaj swoją odpowiedź