Matematyka
kiga1404
2017-09-25 20:53:35
1. Trzy liczby (2,3x-5,11) tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz x. 2.Dany jest ciąg arytmetyczny (an) o którym wiadomo, że a6=13 i a1+a5=5. Wyznacz wzór ogólny tego ciągu.
Odpowiedź
Feleus
2017-09-26 00:19:58

Zad 1 (2 + 11) / 2 = 3x - 5        / * 2 13 = 2(3x - 5)        13 = 6x - 10     / + 10 23 = 6x      / : 6 x = 3 5/6 Zad 2 (a₆ - 5r) + (a₆ - r) = 5 2a₆ - 6r = 5 2 * 13 - 6r = 5 26 - 6r = 5      / - 26 -6r = -21      / : (-6) r = 3 3/6 = 3 1/2 = 3,5 a₁ = a6 - 5r = 13 - 5 * 3,5 = 13 - 17,5 = -4,5 an = a₁ + r(n - 1) = -4,5 + 3,5(n - 1) = -4,5 + 3,5n - 3,5 = 3,5n - 8

Dodaj swoją odpowiedź