Chemia
Szczota995
2017-09-25 22:56:35
Zmieszano roztwory NH3·H2O i NH4Br w stosunku objętościowym 2 : 3. Stężenia molowe mieszanych roztworów były równe. Oblicz pH w mieszaninie. KNH3H2O = 1,8x10-5
Odpowiedź
16nata
2017-09-26 02:34:49

Jeśli przyjmę stężenia obu soli jako "x", to wtedy wiem, że stosunek molowy amoniaku i bromku amonu będzie wynosił: 2x : 3x czyli 2 : 3. Wniosek z tego taki, że w tym wypadku, stosunek objętościowy jest taki sam jak stosunek molowy. Mamy zmieszaną słabą zasadę z solą mocnego kwasu i słabej zasady. Używam więc wzoru: pH = pKw - pKz + log nz/ns pKw = -log10⁻¹⁴ = 14  pKz =  -log1,8·10⁻⁵ = 4,745 nz - ilość moli zasady - 2 ns - ilość moli soli - 3  -- Nie potrzebujemy w tym wypadku konkretnych wartości moli, dlatego że interesuje nas i tak wyłącznie stosunek nz/ns. Bez względu na to ile tych moli bedzie, stosunek pozostanie ten sam. pH = pKw - pKz + log nz/ns pH = 14 - 4,745 + log 2/3 pH = 14 - 4,745 - 0,176 pH = 9,08 :)

Dodaj swoją odpowiedź