Matematyka
Malutka1127
2017-09-26 00:04:55
Oblicz obwod i pole trojkata rownobocznego o wysokosci 12
Odpowiedź
quindo
2017-09-26 03:34:48

w trojkacie rownobocznym h=a√3/2 wiec  12=a√3 /2                     /*2 24=a√3                       /*√3 24√3=3a                   /:3 a=24√3 /3=8√3 ob.=3*8√3=24√3 P=1/2 *a *h P=1/2 *8√3 * 12=48√3

Dodaj swoją odpowiedź