Matematyka
GośKa
2017-09-26 00:18:35
2(x^2+2_x+5)= -3(-x^2+2_y-5)= 1/2 (x+y-4)=
Odpowiedź
cytrynkaxx3
2017-09-26 03:09:19

2(x²+2x+5)=2x²+2x+5 -3(-x²+2y-5)=3x²-6y+15 1/2(x+y-4=1/2x+1/2y-2

Dodaj swoją odpowiedź