Matematyka
kasia889
2017-09-26 00:32:15
Przedstaw wielomian W(x) = 4x3 + 16x2 + 19x + 6 w postaci iloczynu czynników stopnia pierwszego o współczynnikach całkowitych !! Proszę pilne !!
Odpowiedź
rydagard
2017-09-26 03:19:39

W(-2)=0, z tego wynika, ze W(x) jest podzielny przez dwumian (x+2). [latex]\W(x)=4x^3 + 16x^2 + 19x + 6= \ \4x^2(x+2)+8x(x+2)+3(x+2)=(x+2)(4x^2+8x+3)= \ \(x+2)(4x^2+2x+6x+3)=(x+2)[2x(x+1)+3(2x+1)]= \ \(x+2)(2x+1)(2x+3)[/latex]

dawidzew
2017-09-26 03:20:54

Rozwiazanie w zalaczniku

Dodaj swoją odpowiedź