Matematyka
cicha241
2017-09-26 01:06:25
Pole powierzchni bocznej walca jest czterokrotnie większe od pola jego podstawy Przekątna przekroju osiowego ma długość 6 pierwiastków 2 oblicz objętość walca 54 pi cm sześciennych
Odpowiedź
werwer
2017-09-26 02:49:19

Pb = 2πr*H Pp = πr² Pb = 4Pp 2πr*H = 4πr² H = 2r średnica podstawy: d = 2r z tw. Pitagorasa: H² + d² = (6√2)² 4r² + 4r² = 72 r² = 72/8 = 9 r = 3 H = 2r = 6 objętość: V = Pp*H = πr²2r = 2πr³ = 54π

Dodaj swoją odpowiedź