Matematyka
ewa012
2017-09-26 02:01:05
funkcja ć opisana jest wzorem f (x) =6x-x^2 a jej dziedzinę tworzą wszystkie liczby rzeczywiste. Funkcja ta dla dwóch różnych argumentów przyjmuje wartość 8. Jednym z nich jest 4. Drugi z tych argumentow to ..?
Odpowiedź
mahawira
2017-09-26 03:29:38

Osia symetrii paraboli jest x=p. p=-b/(2a) p=6/2=3 x=3 (x+4)/2=3 x+4=6 x=2 argumentem symetrycznym do x=4 wzgledem tej prostej jest x=2, zatem dla x=2  f(2)=f(4)=8.

Dodaj swoją odpowiedź