Chemia
siiwyy91
2017-09-26 03:16:15
Napisz rekacje otrzymyania mydła -wapniowego -potasowego -magnezowego reakcją zmydlania tłuszczów
Odpowiedź
słodka798
2017-09-26 06:43:10

MYDŁO WAPNIOWE: 2C17H35COOH + Ca(OH)2---->( C17H35COO)2Ca + 2H20 MYDŁO POTASOWE: C17H35COOH + KOH ----? C17H35COOK + H2O MYDŁO MAGNEZOWE: 2C17H35COOH+Mg(OH)2--->(C17H35COO)2Mg + 2H2O REAKCJA ZMYDLANIA TŁUSZCZÓW: (C17H35COO)3C3H5+3NaOH---> 3C17H35COONA + C3H5(OH)3 (C16H31COO)3C3H5+3KOH--->3C16H31COOK +C3H5(OH)3

Dodaj swoją odpowiedź